Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 16A Hoàng Văn Hợp, khu phố 4, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành
Giá khởi điểm: 59,879,070,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/05/2019 đến hết ngày 23/05/2019
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 0000-00-00 ngày
Tiền đặt trước: 2,147,483,647 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/05/2019 đến hết ngày 30/05/2019
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

Thửa đất:

           + Thửa đất số: 556

           + Tờ bản đồ số: 43 (TL2005)

           + Địa chỉ: 16A Hoàng Văn Hợp, khu phố 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

           + Diện tích: 1276,5 m2, (bằng chữ: Một nghìn hai trăm bảy mươi sáu phẩy năm mét vuông)

           + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

           + Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

           + Thời hạn sử dụng: Lâu năm

            + Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

           Nhà ở:

            + Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

            + Diện tích xây dựng: 212,3 m2

            + Diện tích sàn: 212,3 m2

            + HÌnh thức sỡ hữu: Sở hữu riêng

            + Cấp (Hạng): Cấp 4

Xem tài sản khác