Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 46 Nguyễn Trung Trực, Phường 05, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành
Giá khởi điểm: 20,602,721,250 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/04/2019 đến hết ngày 03/05/2019
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2019-04-26 ngày
Tiền đặt trước: 1,030,136,063 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/05/2019 đến hết ngày 16/05/2019
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

          Thửa đất:

           + Thửa đất số: 45

           + Tờ bản đồ số: 18

           + Địa chỉ: 46 Nguyễn Trung trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

           + Diện tích: 275,5 m2, (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm phẩy năm mét vuông)

           + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 275,5 m2

           + Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

             + Thời hạn sử dụng: Lâu dài

            + Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

           Nhà ở:

            + Diện tích xây dựng: 89,2 m2

            + Diện tích sàn: 89,2 m2

            + Kết cấu: tường gạch, mái ngói + BTCT

            + Cấp (Hạng): Cấp 3

            + Số tầng: 1 + sân.

Xem tài sản khác