Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất thuê thương mại dịch vụ và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ số 61A Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III
Giá khởi điểm: 22,860,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/08/2019 đến hết ngày 22/08/2019
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2019-08-19 ngày
Tiền đặt trước: 2,286,000,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/08/2019 đến hết ngày 01/01/1970
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Thửa đất:

+ Thửa đất số: 57, tờ bản đồ số 11, Bộ Địa chính phường 7, quận 3 (tài liệu năm 2001).

+ Địa chỉ: 61A đường Tú Xương, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

+ Diện tích: 162,8 m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai phẩy tám mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ (văn phòng làm việc);

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm, kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2015;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần (theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Công trình xây dựng: nhà văn phòng

+  Diện tích xây dựng: 130,6 m2 (Một trăm ba mươi phẩy sáu mét vuông);

+  Diện tích sàn: 331,9 m2 (Ba trăm ba mươi mốt phẩy chín mét vuông);

+  Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;

+  Cấp công trình: 2. 

Xem tài sản khác